Usługa

Cena

 Chirurg ręki

 Konsultacja chirurgiczna
200 ;-

 Choroby wewnętrzne

 Konsultacja specjalisty chorób wewnętrznych 150 ,-

 Diabetologia

 Konsultacja diabetologiczna (pierwszorazowa) 130 ,-
 Konsultacja diabetologiczna (kolejna)  110 ,-
 Pompa insulinowa (wizyta „pompowa”) 150 ,-
 Cukrzyca ciężarnych – (wizyta pierwszorazowa) 110 ,-
 Cukrzyca ciężarnych – (wizyta kolejna) 90 ,-

Dermatologia

Konsultacja dermatologiczna (pierwszorazowa) 150 ,-
Konsultacja dermatologiczna (kolejna) 120 ,-

Gastroenterologia

 Konsultacja gastroenterologiczna 130 ,-
 Konsultacja gastroenterologiczna + USG jamy brzusznej 220 ,-
 USG jamy brzusznej  100 ,-

 Kardiologia

 Konsultacja kardiologiczna + EKG od 130 ,-
 USG serca (Echo serca) 0d 130 ,-
 Konsultacja kardiologiczna + EKG + USG serca od  240 ,-
 Holter EKG 24h  150 ,-
 Konsultacja kardiologiczna + EKG + Holter EKG od 240 ,-
 Konsultacja kardiologiczna + EKG + USG serca + Holter EKG od 350 ,-
 USG doppler tętnic szyjnych 150 ,-
 TeleEKG – domowe monitorowanie EKG – 2 tygodnie
100 ;-
 TeleEKG – domowe monitorowanie EKG – 1 miesiąc 160 ;-
 TeleEKG – domowe monitorowanie EKG – 2 miesiące 300 ;-
 TeleEKG – domowe monitorowanie EKG – 3 miesiące
420 ;-
 Radiologia
 
 USG jamy brzusznej
150 ,-
 USG tarczycy
110 ,-
 USG jąder
150 ,-
 USG żył i tętnic kończyn dolnych
200 ,-
 USG żył i tętnic kończyn górnych
170 ,-
 USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych
150 ;-
 USG piersi
150 ,-
 USG układu moczowego
150 ,-
 USG węzłów chłonnych
150 ,-

 Reumatologia

 Konsultacja reumatologiczna (pierwsza wizyta)  180 ,-
 Konsultacja reumatologiczna (kolejna wizyta) 150 ,-
 Konsultacja reumatologiczna + USG stawu (pierwsza wizyta) 200 ;-
 Konsultacja reumatologiczna + USG stawu (kolejna wizyta) 180 ;-
 nakłucie stawu pod kontrolą USG
80 ;-
 podanie leku dostawowo
80 ;-
 Ortopedia dziecięca  
 Konsultacja ortopedyczna + USG bioderek
 150-200 ,-
  Urologia
 
 Konsultacja urologiczna + USG 150 ,-
Konsultacja urologiczna + USG + wymana/założenie cewnika
250 ;-