Usługa

Cena

 Choroby wewnętrzne

 Konsultacja specjalisty chorób wewnętrznych 150 ,-

 Diabetologia

 Konsultacja diabetologiczna (pierwszorazowa) 130 ,-
 Konsultacja diabetologiczna (kolejna)  110 ,-
 Pompa insulinowa (wizyta „pompowa”) 150 ,-
 Cukrzyca ciężarnych – (wizyta pierwszorazowa) 110 ,-
 Cukrzyca ciężarnych – (wizyta kolejna) 90 ,-

Dermatologia

Konsultacja dermatologiczna (pierwszorazowa) 150 ,-
Konsultacja dermatologiczna (kolejna) 120 ,-

Gastroenterologia

 Konsultacja gastroenterologiczna 130 ,-
 Konsultacja gastroenterologiczna + USG jamy brzusznej 200 ,-
 USG jamy brzusznej  100 ,-

 Kardiologia

 Konsultacja kardiologiczna + EKG od 130 ,-
 USG serca (Echo serca) 0d 130 ,-
 Konsultacja kardiologiczna + EKG + USG serca od  240 ,-
 Holter EKG 24h  150 ,-
 Konsultacja kardiologiczna + EKG + Holter EKG od 240 ,-
 Konsultacja kardiologiczna + EKG + USG serca + Holter EKG od 350 ,-
 USG doppler tętnic szyjnych 150 ,-

 Reumatologia

 Konsultacja reumatologiczna (pierwsza wizyta)  180 ,-
 Konsultacja reumatologiczna (kolejna wizyta) 150 ,-

 Urologia

 
 Konsultacja urologiczna + USG
 150 ,-