Szczecińskie Centrum Medyczne
Sedimed

jest firmą biorącą sobie za cel przede wszystkim jakość obsługi pacjenta, gdyż dla nas zdrowie pacjenta jest najwyższą wartością. Bardzo starannie wyselekcjonowana kadra medyczna i najwyższej jakości sprzęt medyczny pozwala osiągnąć zamierzone cele. Tworzący Sedimed lekarze są pasjonatami w swoich specjalnościach, którzy wnikliwie i z uporem poszukują rozwiązań problemów medycznych przy pełnym poszanowaniu Praw Pacjenta. Tak dobrana kadra doświadczonych lekarzy specjalistów tworzy Sedimed – Centrum Medyczne spełniające najwyższe współczesne standardy diagnostyczne i lecznicze.
Wyjątkowy kontakt z lekarzem i import wyników on-line zapewnia bardzo szybką reakcję lekarza często zanim jeszcze pacjent umówi się na wizytę. Stworzone możliwości elastycznych terminów pozwalają w nagłych przypadkach znaleźć szybki termin dla pilnych pacjentów. Wszystko po to aby być jeszcze bliżej naszych pacjentów.

Poznaj naszych lekarzy
i umów wizytę!

dr n. med. Aneta Fronczyk – diabetologia, choroby wewnętrzne

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych odbyła w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM, szkolenie specjalizacyjne z diabetologii w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. Podczas pracy w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM obroniła tytuł doktora nauk medycznych. Od 10 lat pracuje w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Policach, Przyklinicznej Poradni Diabetologicznej i Chorób Tarczycy oraz pełni funkcję pracownika dydaktycznego w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczka konferencji diabetologicznych i badań klinicznych. W 2018 roku ukończyła Szkołę Pompową pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jabłońska Karolina

dr n. med. Karolina Jabłońska – diabetologia, choroby wewnętrzne

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2009 roku zatrudniona w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W 2016 roku obroniła tytuł doktora nauk medycznych pracą nt. insulinoterapii w cukrzycy typu 1. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie prowadzi zajęcia w programie polsko- i anglojęzycznym. W 2017 roku ukończyła Szkołę Pompową Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Swoją wiedzę doskonali na polskich i zagranicznych zjazdach diabetologicznych. Od 2015 roku członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Waliłko Ewa

dr n. med. Ewa Waliłko – diabetologia, choroby wewnętrzne

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia ukończyła w 2008 roku, pełne prawo wykonywania zawodu uzyskała w 2009 roku. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych oraz diabetologii odbyła w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. W roku 2015 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2017 roku – tytuł specjalisty diabetologa. Podczas pracy w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obroniła tytuł doktora nauk medycznych, pracując również jako pracownik dydaktyczny. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Czynna uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Obecnie pracuje na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zdunowie. Od początku 2018 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z gastroenterologii.

dr n. med. Krzysztof Dąbkowski – gastroenterologia,
choroby wewnętrzne

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista chorób wewnętrznych, aktualnie w trakcie specjalizacji z gastroenterologii (ostatni rok szkolenia specjalizacyjnego). Asystent w Klinice Gastroenterologii PUM, prowadzi zajęcia ze studentami. Autor publikacji krajowych i zagranicznych i czynny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Zakres działalności: diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego.
Kursy: kurs USG jamy brzusznej (Rotoczańska Szkoła Ultrasonografii), USG jamy brzusznej dla zaawansowanych (CEDUS), kursy USG jamy brzusznej pod Europejskiego Tygodnia Gastrologicznego (UEGW, EFSUMB).

Michał Dziub

lek. med. Michał Dziub – dermatologia

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbywał staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.
Do Szczecina przyjechał z jednym z najwyższych wyników w Polsce osiągniętym na Lekarskim Egzaminie Końcowym.
Specjalizuje się w dermatologii i wenerologii. Aktualnie pracuje w Oddziale Dermatologii i Alergologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej.
Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach poświęconych dermatologii , wenerologii oraz dermatologii estetycznej.

Kowalski Wojciech

lek. med. Wojciech Kowalski – gastroenterologia, choroby wewnętrzne

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Chorób Wewnętrznych odbywał w Klinice Gastroenterologii SPSK nr 1 w Szczecinie. Tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych uzyskał zdając egzamin specjalizacyjny na ocenę bardzo dobrą, za co otrzymał nagrodę Prezesa Izby Lekarskiej w Szczecinie. Obecnie pracuje jako starszy asystent na Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Szpitala w Zdunowie, jednocześnie odbywając szkolenie specjalizacyjne z Gastroenterologii w Oddziale Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Arkońskiej. W trakcie pracy w Klinice, prowadził zajęcia z dziedziny Gastroenterologii dla studentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim. Główne zainteresowania zawodowe to badania endoskopowe przewodu pokarmowego, ultrasonografia jamy brzusznej, których to wykonywania uczył się na licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej.

Stachowiak Paweł

dr n. med. Paweł Stachowiak – kardiologia

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista kardiolog. Pracownik Kliniki Kardiologii PUM – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Certyfikowany instruktor zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych Europejskiej Rady Resuscytacji. Prowadzi zajęcia ze studentami w Klinice Kardiologii PUM. Odbył staże zagraniczne w Valladolid, Santander, Santiago de Compostela. Autor publikacji krajowych i zagranicznych. Czynny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. W Klinice Kardiologii prowadzi m.in. program wczesnego wykrywania powikłań kardiologicznych po chemioterapii. W 2016 roku obronił rozprawę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Zakres pracy: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Echokardiografii, próby wysiłkowe, EKG Holtera, konsultacje kardiologiczne.

Nowak Tomasz

lek. med. Tomasz Nowak – kardiologia

Ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2013 roku. W 2015 roku rozpoczął specjalizację z kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym w Szczecinie i studia doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Pan Doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ponadto stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności w trakcie licznych konferencji i warsztatów. Poza pracą szczególnie interesuje się siatkówką i astronomią.

Wojtarowicz Mateusz

lek. med. Mateusz Wojtarowicz – urologia

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończył w 2010 roku z wyróżnieniem. W latach 2011-2017 pracował w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM. Od 2018 roku rozpoczął pracę na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej. W listopadzie 2017 roku zdał pisemną część Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Urologii. Pisanie pracy doktorskiej rozpoczął w 2016 w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego PUM.
Odbył staże zagraniczne w Leuven (Belgia) oraz Knittlingen (Niemcy). Pan Doktor jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i autorem lub współautorem kilkunastu publikacji i doniesień kongresowych krajowych oraz zagranicznych.
W 2017 roku uzyskał certyfikat umiejętności w zakresie laparoskopii Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (E-BLUS) z jednym z najwyższych wyników w Europie, co zaowocowało stypendium szkoleniowym Olympusa w zakresie zaawansowanych technik laparoskowych w Hamburgu. W pracy codziennej wykorzystuje, jeśli tylko jest to możliwe techniki małoinwazyjne (endoskopowe i laparoskopowe).