Szczecińskie Centrum Medyczne
Sedimed

jest firmą biorącą sobie za cel przede wszystkim jakość obsługi pacjenta, gdyż dla nas zdrowie pacjenta jest najwyższą wartością. Bardzo starannie wyselekcjonowana kadra medyczna i najwyższej jakości sprzęt medyczny pozwala osiągnąć zamierzone cele. Tworzący Sedimed lekarze są pasjonatami w swoich specjalnościach, którzy wnikliwie i z uporem poszukują rozwiązań problemów medycznych przy pełnym poszanowaniu Praw Pacjenta. Tak dobrana kadra doświadczonych lekarzy specjalistów tworzy Sedimed – Centrum Medyczne spełniające najwyższe współczesne standardy diagnostyczne i lecznicze.
Wyjątkowy kontakt z lekarzem i import wyników on-line zapewnia bardzo szybką reakcję lekarza często zanim jeszcze pacjent umówi się na wizytę. Stworzone możliwości elastycznych terminów pozwalają w nagłych przypadkach znaleźć szybki termin dla pilnych pacjentów. Wszystko po to aby być jeszcze bliżej naszych pacjentów.

Poznaj naszych lekarzy
i umów wizytę!

dr n. med. Aneta Fronczyk – diabetologia, choroby wewnętrzne

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych odbyła w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM, szkolenie specjalizacyjne z diabetologii w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. Podczas pracy w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM obroniła tytuł doktora nauk medycznych. Od 10 lat pracuje w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Policach, Przyklinicznej Poradni Diabetologicznej i Chorób Tarczycy oraz pełni funkcję pracownika dydaktycznego w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczka konferencji diabetologicznych i badań klinicznych. W 2018 roku ukończyła Szkołę Pompową pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jabłońska Karolina

dr n. med. Karolina Jabłońska – diabetologia, choroby wewnętrzne

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2009 roku zatrudniona w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii. W 2016 roku obroniła tytuł doktora nauk medycznych pracą nt. insulinoterapii w cukrzycy typu 1. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie prowadzi zajęcia w programie polsko- i anglojęzycznym. W 2017 roku ukończyła Szkołę Pompową Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Swoją wiedzę doskonali na polskich i zagranicznych zjazdach diabetologicznych. Od 2015 roku członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Waliłko Ewa

dr n. med. Ewa Waliłko – diabetologia, choroby wewnętrzne

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia ukończyła w 2008 roku, pełne prawo wykonywania zawodu uzyskała w 2009 roku. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych oraz diabetologii odbyła w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. W roku 2015 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2017 roku – tytuł specjalisty diabetologa. Podczas pracy w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obroniła tytuł doktora nauk medycznych, pracując również jako pracownik dydaktyczny. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Czynna uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Obecnie pracuje na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zdunowie. Od początku 2018 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z gastroenterologii.

dr n. med. Krzysztof Dąbkowski – gastroenterologia,
choroby wewnętrzne

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista chorób wewnętrznych, aktualnie w trakcie specjalizacji z gastroenterologii (ostatni rok szkolenia specjalizacyjnego). Asystent w Klinice Gastroenterologii PUM, prowadzi zajęcia ze studentami. Autor publikacji krajowych i zagranicznych i czynny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Zakres działalności: diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego.
Kursy: kurs USG jamy brzusznej (Rotoczańska Szkoła Ultrasonografii), USG jamy brzusznej dla zaawansowanych (CEDUS), kursy USG jamy brzusznej pod Europejskiego Tygodnia Gastrologicznego (UEGW, EFSUMB).

Michał Dziub

lek. med. Michał Dziub – dermatologia

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbywał staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie.
Do Szczecina przyjechał z jednym z najwyższych wyników w Polsce osiągniętym na Lekarskim Egzaminie Końcowym. Specjalizuje się
w dermatologii i wenerologii. Aktualnie pracuje w Oddziale Dermatologii i Alergologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej.
Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc
w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach poświęconych dermatologii , wenerologii oraz dermatologii estetycznej.

lek. med. Kamila Poborca – dermatologia

Pani Doktor ukończyła Białostocki Uniwersytet Medyczny z wyróżnieniem, a następnie odbywała staż podyplomowy w Gdańskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym by dalej z jednym z najwyższych wyników Lekarskiego Egzaminu Państwowego rozpocząć specjalizację z Dermatologii w Szpitalu Klinicznym w Szczecinie w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych (obecnie w Policach). Od początku swojej kariery zawodowej pracuje na stanowisku asystenta i prowadzi zajęcia ze studentami w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM w języku polskim i angielskim. Należy do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Ponadto promuje holistyczne podejście do zdrowia, a szczególnie do chorób skórnych i autoimmunologicznych oraz ich związku z dietą i stylem życia. Uczestniczy aktywnie w licznych zjazdach, konferencjach i sympozjach z dermatologii. Autorka wystąpień w dziedzinie dermatologii. Uczestniczka licznych kursów w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii estetycznej m.in. na temat zastosowania kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, osocza oraz nici PDO.

Kowalski Wojciech

lek. med. Wojciech Kowalski – gastroenterologia, choroby wewnętrzne

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Chorób Wewnętrznych odbywał w Klinice Gastroenterologii SPSK nr 1 w Szczecinie. Tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych uzyskał zdając egzamin specjalizacyjny na ocenę bardzo dobrą, za co otrzymał nagrodę Prezesa Izby Lekarskiej w Szczecinie. Obecnie pracuje jako starszy asystent na Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Szpitala w Zdunowie, jednocześnie odbywając szkolenie specjalizacyjne z Gastroenterologii w Oddziale Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Arkońskiej. W trakcie pracy w Klinice, prowadził zajęcia z dziedziny Gastroenterologii dla studentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim. Główne zainteresowania zawodowe to badania endoskopowe przewodu pokarmowego, ultrasonografia jamy brzusznej, których to wykonywania uczył się na licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej.

dr n. med. Michał Puszyński – urologia

Pan Doktor ukończył studia w Pomorskiej Akademii Medycznej. Specjalista urolog, FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w Szpitalu ZOZ Zdroje w Oddziale Urologii, a także w trakcie licznych kursów i staży zagranicznych m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Poza działalnością kliniczną rozwija się również naukowo. Obronił doktorat (temat pracy: Analiza polimorfizmów genu kodującego hemokinę 9 oraz 10 (CXCL9, CXCL10) u pacjentów po przeszczepie nerki)
i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej. Autor wielu prac, które były publikowane w czasopismach polskich i zagranicznych a prace, których był współautorem były publikowane na największych światowych kongresach urologicznych. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology). W swojej pracy wykorzystuje m.in. ultrasonografię.

Stachowiak Paweł

dr n. med. Paweł Stachowiak – kardiologia

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista kardiolog. Pracownik Kliniki Kardiologii PUM – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Certyfikowany instruktor zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych Europejskiej Rady Resuscytacji. Prowadzi zajęcia ze studentami w Klinice Kardiologii PUM. Odbył staże zagraniczne w Valladolid, Santander, Santiago de Compostela. Autor publikacji krajowych i zagranicznych. Czynny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. W Klinice Kardiologii prowadzi m.in. program wczesnego wykrywania powikłań kardiologicznych po chemioterapii. W 2016 roku obronił rozprawę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Zakres pracy: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Echokardiografii, próby wysiłkowe, EKG Holtera, konsultacje kardiologiczne.

Nowak Tomasz

lek. med. Tomasz Nowak – kardiologia

Ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2013 roku. W 2015 roku rozpoczął specjalizację z kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym w Szczecinie i studia doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Pan Doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ponadto stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności w trakcie licznych konferencji i warsztatów. Poza pracą szczególnie interesuje się siatkówką i astronomią.

lek. med. Wojciech Witkiewicz – kardiologia

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Kontynuuje wielopokoleniowe rodzinne tradycje medyczne, a w swojej praktyce kieruje się maksymą Ojca Medycyny Hipokratesa Salus aegroti suprema lex czyli dobro chorego najwyższym prawem. Lekarz w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie. Doktorant Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracownik dydaktyczny Kliniki Kardiologii. W ramach pracy w Klinice Kardiologii prowadzi m.in. program diagnostyki sarkoidozy serca. Autor wielu publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji. Członek Prezydium Komisji Młodego Lekarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Uczestnik wielu kursów doszkalających, warsztatów i konferencji krajowych i zagranicznych, w tym z zakresu echokardiografii, ultrasonografii tętnic dogłowowych i kardiologii inwazyjnej. Wiedzę i umiejętności zdobywał pracując na oddziałach kardiologicznych, chorób wewnętrznych, a także szpitalnych oddziałach ratunkowych, oraz w pomocy doraźnej. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, pasjonat numizmatyki oraz historii Pomorza Zachodniego.

lek. med. Katarzyna Wojnarska – kardiologia

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje w Klinice Kardiologii PUM, gdzie doskonali swoje umiejętności praktyczne. Prowadzi również badania naukowe, m.in. projekt na temat markerów predykcyjnych w przewidywaniu skuteczności kardiowersji elektrycznej u pacjentów z migotaniem przedsionków. Bierze aktywny udział w szkoleniach w zakresie USG serca w całej Polsce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest aktywnym członkiem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SEPTK). Uczestniczka licznych konferencji, kursów oraz warsztatów poświęconych tematyce kardiologicznej oraz echokardiograficznej organizowanych przez Sekcję echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejską Asocjację Obrazowania Serca i Naczyń.

dr n. med. Marcin Milchert – reumatologia, immunologia kliniczna, choroby wewnętrzne

Dr n. med. Marcin Milchert pracuje jako lekarz od 2003 roku. Ciągle doskonali swoje umiejętności: zdobył pełną, 5-letnią specjalizację z chorób wewnętrznych, następnie z reumatologii, a od 2018 roku z immunologii klinicznej. Ta ostatnia pozwala mu leczyć z większą świadomością choroby reumatologiczne o podłożu autoimmunologicznym oraz zajmować się chorymi z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Dr Milchert część studiów odbył za granicą (rok w Niemczech oraz praktyki w krajach tropikalnych). Swoje umiejętności ciągle doskonali podczas licznych staży krajowych i zagranicznych m. in. w Wielkiej Brytanii (Oxford, Southend), Niemczach (Berlin), Norwegii (Kristiensand). Dr Milchert uznawany jest na ogólnopolskiego eksperta w dziedzinie rzadkich zapaleń dużych tętnic, jest autorem jednego z pierwszych na świecie atlasów ultrasonograficznych dotyczących tego zagadnienia oraz wykładowcą na polskich i zagranicznych kursach ultrasonografii. Swoje doświadczenia dr Milchert publikuje w prasie medycznej oraz podczas wystąpień na polskich i zagranicznych konferencjach. Swoją wiedzą dr Milchert dzieli się z młodymi lekarzamii studentami podczas pracy w Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii.

 

Wojtarowicz Mateusz

lek. med. Mateusz Wojtarowicz – urologia

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończył w 2010 roku z wyróżnieniem. W latach 2011-2017 pracował w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM. Od 2018 roku rozpoczął pracę na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej. W listopadzie 2017 roku zdał pisemną część Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Urologii. Pisanie pracy doktorskiej rozpoczął w 2016 w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego PUM.
Odbył staże zagraniczne w Leuven (Belgia) oraz Knittlingen (Niemcy). Pan Doktor jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i autorem lub współautorem kilkunastu publikacji i doniesień kongresowych krajowych oraz zagranicznych.
W 2017 roku uzyskał certyfikat umiejętności w zakresie laparoskopii Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (E-BLUS) z jednym z najwyższych wyników w Europie, co zaowocowało stypendium szkoleniowym Olympusa w zakresie zaawansowanych technik laparoskowych w Hamburgu. W pracy codziennej wykorzystuje, jeśli tylko jest to możliwe techniki małoinwazyjne (endoskopowe i laparoskopowe).