Kardiologia

Kardiologia obejmuje badania układu sercowo – naczyniowego. W placówce wykonywana jest diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca skurczowej i rozkurczowej, diagnostyka wad zastawkowych serca, diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca. Lekarze specjaliści mają wysokie doświadczenie w wyrównywaniu nieprawidłowego poziomu cholesterolu u pacjentów i dostosowywaniu indywidualnie terapii do odpowiednich dla każdego pacjenta celów terapeutycznych.

Prowadzone są badania umożliwiające wykrycie arytmii takich jak: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, dodatkowe pobudzenia. Diagnostyka omdleń i zasłabnięć. Wykrywanie bloków przewodzenia w mięśniu sercowym. Ocena pacjentów z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej. W trakcie wizyty wykonywane jest EKG serca oraz dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe, a w wypadku gdy niezbędne jest poszerzenie diagnostyki również badania dodatkowe jak USG serca (echokardiografia) czy badanie Holter EKG.

Specjaliści w Centrum Medycznym Sedimed są doświadczeniu w prowadzeniu pacjentów po zawale mięśnia sercowego czy z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu krążenia. Prowadzą kompleksową diagnostykę kołatań serca, kardiomiopatii, wad wrodzonych i nabytych serca. Posiadamy specjalistów z wyjątkowym w naszym rejonie doświadczeniem we wczesnej nieinwazyjnej diagnostyce powikłań po chemioterapii i radioterapii szczególnie u pacjentek z rakiem piersi. Prowadzona jest również kwalifikacja pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka do dużych zabiegów operacyjnych. Odbywa się również wstępna kwalifikacja pacjenta do procedur inwazyjnych takich jak koronarografia, angioplastyka wieńcowa (wraz z implantacją stentów do tętnic wieńcowych), kwalifikacja do implantacji stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora, kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznych u pacjentów z istotnymi wadami zastawkowymi.

Wybierz któregoś z naszych lekarzy, aby umówić się na wizytę i przedyskutować problem. Możesz umówić się na wizytę telefonicznie lub przez internet klikając na przycisk umów wizytę.

lek. med. Tomasz Nowak


Tomasz Nowak - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Paweł Stachowiak


Paweł Stachowiak - ZnanyLekarz.pl