Sedimed

Ewa Waliłko - Diabetologia, Interna

Ewa Waliłko

Ewa Waliłko – diabetolog w Szczecinie, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia ukończyła w 2008 roku, pełne prawo wykonywania zawodu uzyskała w 2009 roku. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych oraz diabetologii odbyła w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. W roku 2015 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2017 roku – tytuł specjalisty diabetologa. Podczas pracy w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obroniła tytuł doktora nauk medycznych, pracując również jako pracownik dydaktyczny. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Czynna uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Obecnie pracuje na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zdunowie. Od początku 2018 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z gastroenterologii.