Regulamin korzystania z „Systemu rezerwacji wizyt on-line”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem systemu rezerwacji wizyt on-line i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest Centrum Medyczne Sedimed Sp. z o.o., ul. Narutowicza 13e, 70-240 Szczecin, NIP 8522677929, REGON 52073570400013.
 2. Celem wdrożenia narzędzia jest ułatwienie Pacjentom dostępu do usług firmy.
 3. Poprzez system można zapisać się na planowe konsultacje specjalistyczne w Centrum Medycznym Sedimed Sp. z o.o.
 4. Zalogowanie się do systemu rezerwacji wizyt on-line jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Podanie danych: adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego, ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line.
 6. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

 

§2 Dostęp do systemu rezerwacji wizyt on-line

 1. Pacjenci, którzy ukończyli 16 lat uzyskują dostęp do systemu rezerwacji wizyt on-line Centrum Medycznego Sedimed Sp. z o.o., jednak wizyta powinna się odbyć za zgodą rodzica. Niezbędne będzie ostatecznie podanie danych zarówno dziecka jak i rodzica. W imieniu pacjentów poniżej 16 roku życia konsultację online mogą wykonać rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Niezbędnymi danymi wykorzystywanymi w procesie logowania do systemu są: imię, nazwisko, adres e-mial, numer telefonu i krótki opis dolegliwości.

 

§3 Przedmiot umowy

 1. Pacjent rejestrując zgłoszenie na stronie https://sedimed.pl/online wypełnia formularz, w którym opisuje wstępnie swój problem i wybiera lekarza oraz proponowany przez siebie termin i godzinę wizyty.
 2. Rejestracja na wizytę online może również się odbyć poprzez portal ZnanyLekarz.pl.
 3. Termin i godzina wizyty może ulec zmianie – pacjent zostanie o tym powiadomiony.
 4. Obsługa konsultacji może się odbyć na 3 sposoby:
  1. rozmowa telefoniczna, ewentualnie wideokonferencja (w zależności od preferencji i możliwości technicznych lekarza);
  2. czat – po zalogowaniu się do serwisu ZnanyLekarz.pl, gdzie zostanie utworzona wizyta dla pacjenta lub poprzez specjalny dedykowany serwis;
  3. pocztę email
 5. Większość konsultacji odbędzie się przez wybranego lekarza. Jednak w wypadkach losowych może się zdarzyć, że dany lekarz nie będzie dostępny w szybkim terminie. Zostanie wówczas zaproponowany inny specjalista w obrębie danej dziedziny.
 6. W ramach wizyty zostanie pacjentowi udzielona porada medyczna online. Możliwe jest również omówienie wyników czy wystawienie e-recepty (w uzasadnionych przypadkach). Dodatkowo w wyjątkowych przypadkach jest możliwość uzyskania e-zwolnienia.
 7. Pacjent godząc się na poradę online bierze pod uwagę fakt, że pomimo udzielonej porady online może być konieczność pełnej wizyty lekarskiej. Szczególnie może mieć to zastosowanie wśród pacjentów pierwszorazowych, gdy w firmie Sedimed Sp. z o.o. brak jest dotychczasowej dokumentacji pacjenta.

 

§4 Ograniczenia systemu rezerwacji

 1. Zapisanie się na wizytę nie jest możliwe, jeśli pacjent nie poda swojego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
 2. Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty drogą on-line, sms lub telefonicznie, jeśli do terminu jej rozpoczęcia pozostało przynajmniej 3 godziny.

 

§5 Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i przypomnienie o wizycie

 1. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest wyświetlenie w systemie podsumowującej strony dotyczącej wizyty i ostateczna akceptacja jej kryteriów przez pacjenta. W momencie potwierdzenia kryteriów wizyty dokonuje się wpis na grafik przyjęć Centrum Medycznego Sedimed Sp. z o.o.
 2. O ewentualnych zmianach w grafikach przyjęć lekarzy pacjent jest informowany telefonicznie przez pracowników Centrum Medycznego Sedimed Sp. z o.o.

 

§6 Reklamacje i uwagi

 1. Reklamacje dotyczącą systemu rezerwacji przyjmujemy pod adresem kontakt@sedimed.pl lub numerem telefonu: 570 100 070.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od złożenia, zaś zdecydowana większość zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin.
 3. Uwagi i sugestie, które mogą pomóc w doskonaleniu systemu rezerwacji wizyt prosimy wysyłać pod adres: kontakt@sedimed.pl.