Aneta Fronczyk - Diabetologia, Interna

Aneta Fronczyk

Aneta Fronczyk – diabetolog w Szczecinie, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych odbyła w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM, szkolenie specjalizacyjne z diabetologii w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. Pani doktor Aneta Fronczyk podczas pracy w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM obroniła tytuł doktora nauk medycznych. Od 10 lat pracuje w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Policach, Przyklinicznej Poradni Diabetologicznej i Chorób Tarczycy oraz pełni funkcję pracownika dydaktycznego w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczka konferencji diabetologicznych i badań klinicznych. W 2018 roku ukończyła Szkołę Pompową pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.