Anna Lesińska-Dec - Kardiologia

Umów się na wizyte

  Pani Doktor jest absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyła studia medyczne z wyróżnieniem. Obecnie pracuje w Oddziale Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Bardzo aktywnie rozwija się naukowo, jest autorką kilkunastu publikacji krajowych i zagranicznych. Czynna uczestniczka konferencji i szkoleń, także zagranicznych. Członkek Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Tematem pracy doktorskiej pani Doktor było porównanie saturacji krwi obwodowej i oksygenacji mózgu u chorych poddanych operacjom torakochirurgicznym.

  Na co dzień zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną, w tym echokardiografią przezklatkową oraz przezprzełykową, echokardiografią obciążeniową oraz diagnostyką zaburzeń rytmu serca.

  Leczone choroby to m.in.:

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Niewydolność serca
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Choroba niedokrwienna serca
  • Choroba wieńcowa
  • Arytmia
  • Choroby serca
  • Wady serca
  • Bóle w klatce piersiowej
  • Zawał serca
  • Nadciśnienie płucne

  Publikacje:

  • False-positive lung positron emission tomography-computed tomography result in a patient with a history of cancer. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2017
  • Pneumopericardium as a non-small-cell lung carcinoma complication. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2016
  • Primary pulmunary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: a case report. Pneumon. Alergol. Pol. 2015
  • Encapsulating peritoneal sclerosis – rare cause of bowel obstruction. Pol. Prz. Chir. 2015
  • Single lung transplantation in a patient with retrospective positive cross-match Kardiochir. Torakochir. Pol. 2015
  • Veno-venous extracorporeal membrane oxygenation in a patient with severe acute respiratory failure – case report Kardiochir. Torakochir. Pol. 2015
  • An analysis of the causes of refusal of admission to patients with severe injuries and amputations of the hand referred to the replantation service. Ann. Acad. Med. Stetin. 2014
  • Analiza przyczyn odmów przyjęć podczas ogólnopolskiego dyżuru replantacyjnego. 2014
  • Exposure of the surgeon’s hands to radiation during hand surgery procedures = Narażenie na promieniowanie jonizujące rąk chirurga w czasie operacji chirurgii ręki. Ortop. Traumatol. Rehab. 2014
  • Narażenie na promieniowanie X w czasie operacji złamań w obrębie ręki i nadgarstka. 2014
  • Cardiac arrythmia in left ventricular non-compaction cardiomyopathy. Pol. Prz. Kardiol. 2014