Anna Sieradzka - Endokrynologia

Anna Sieradzka – endokrynolog w Szczecinie, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie. Od początku pracy w Klinice Endokrynologii Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zarówno w języku polskim jak i angielskim. Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych ukończyła w 2015 r., po zakończeniu której kontynuowała pracę w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM, gdzie następnie otworzyła specjalizację z endokrynologii, którą ukończyła w 2019 r. Pani doktor stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Ukończyła szereg kursów, w tym w 2016 r. kurs USG tarczycy organizowany przez Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym. W naszym Centrum pani doktor przyjmuje pacjentów anglojęzycznych jak i niemieckojęzycznych oraz oczywiście polskojęzycznych.