Bartosz Kucharski - Kardiolog

Bartosz Kucharski – kardiolog w Szczecinie, absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia ukończył w 2017 roku z z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen. W 2018 roku Pan Doktor rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym. Prowadzi również program badawczy dot. pacjentów z zawałem serca bez zmian w naczyniach wieńcowych i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ponadto, stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności w trakcie licznych kursów, konferencji i warsztatów. Ukończył kurs echokardiografii, którą wykorzystuje w codziennej praktyce klinicznej.
Pan Doktor zajął I miejse na XXXII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku za pracę pt. „Ocena dostępności do specjalistycznej opieki kardiologicznej i jej jakości przed wprowadzeniem koordynowanej opieki specjalistycznej”.

Pan Doktor udziela konsultacji w języku polskim i angielskim.

Leczone choroby:

 • Niewydolność serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Choroba wieńcowa
 • Wady serca
 • Ból w klatce piersiowej
 • Duszność
 • Kołatania serca
 • Omdlenia
 • Zawał serca
 • Zaburzenia lipidowe
 • Zakrzepica
 • Hipercholesterolemia
 • Migotanie przedsionków