Dariusz Starzyński - endokrynolog

Dariusz Starzyński – endokrynolog w Szczecinie, absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia ukończył w 2012 roku z wynikiem bardzo dobrym. Jest lekarzem specjalistą z zakresu endokrynologii i chorób wewnętrznych. Karierę zawodową rozpoczął w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie, gdzie zdobywał doświadczenie, a następnie – pełnił rolę nauczyciela akademickiego.
Szkolenia specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych i endokrynologii ukończył kolejno w 2019 roku i 2022 roku.
Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności rozpoczął studia doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Pan Doktor udziela konsultacji w języku polskim i angielskim.