Dariusz Starzyński - endokrynolog

Dariusz Starzyński – endokrynolog w Szczecinie, absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia ukończył w 2012 roku z wynikiem bardzo dobrym. Jest lekarzem specjalistą z zakresu endokrynologii i chorób wewnętrznych. Karierę zawodową rozpoczął w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie, gdzie zdobywał doświadczenie, a następnie – pełnił rolę nauczyciela akademickiego.
Szkolenia specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrznych i endokrynologii ukończył kolejno w 2019 roku i 2022 roku.
Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności rozpoczął studia doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Pan Doktor udziela konsultacji w języku polskim i angielskim.

Ceny i rodzaje konsultacji:

  • Konsultacja endokrynologiczna (pierwsza wizyta) – 270 zł
  • Konsultacja endokrynologiczna (kolejna wizyta) – 250 zł
  • Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy (pierwsza wizyta) – 390 zł
  • Konsultacja endokrynologiczna + USG tarczycy (kolejna wizyta) – 370 zł
  • Konsultacja endokrynologiczna online – 220 zł