Karolina Niegierysz - Psychiatra

W 2010 roku ukończyłam Pomorską Akademię Medyczną, staż podyplomowy odbyłam w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2. W 2011 roku rozpoczęłam staż specjalizacyjny rezydencki z psychiatrii w Klinice Psychiatrii PUM, zdobywając tam doświadczenie w pracy w oddziale całodobowych, a także w oddziale dziennym rehabilitacyjnym i nerwicowym oraz w Poradni Przyklinicznej. Następnie, w marcu 2017 r., uzyskałam stopień specjalisty w zakresie psychiatrii. Przez kolejnych lat doświadczenie zdobywałam w Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym SPS ZOZ Zdroje, równolegle pracując w Poradni Psychiatrycznej SPZOZ Szkół Wyższych.

Przez cały okres nauki i zbierania doświadczenia uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu psychiatrii.

W diagnostyce, najważniejszy dla mnie jest indywidualny kontakt z pacjentem oraz holistyczne podejście do leczenia, a moją specjalnością jest leczenie depresji, schizofrenii, zaburzeń lękowych.

Leczone choroby i zaburzenia:

 • fobie
 • alkoholizm
 • depresja
 • schizofrenia
 • zaburzenia lękowe
 • nerwica
 • zaburzenia koncentracji
 • uzależnienia
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia emocjonalne
 • nerwica natręctw
 • lęki
 • i inne