Katarzyna Wojnarska - Kardiologia

Katarzyna Wojnarska

Katarzyna Wojnarska – kardiolog w Szczecinie, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje w Klinice Kardiologii PUM, gdzie doskonali swoje umiejętności praktyczne. Prowadzi również badania naukowe, m.in. projekt na temat markerów predykcyjnych w przewidywaniu skuteczności kardiowersji elektrycznej u pacjentów z migotaniem przedsionków. Bierze aktywny udział w szkoleniach w zakresie USG serca w całej Polsce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest aktywnym członkiem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SEPTK). Uczestniczka licznych konferencji, kursów oraz warsztatów poświęconych tematyce kardiologicznej oraz echokardiograficznej organizowanych przez Sekcję echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejską Asocjację Obrazowania Serca i Naczyń