Katarzyna Wojnarska - Kardiologia

Katarzyna Wojnarska

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Kardiologii PUM, gdzie poza zdobywaniem umiejętności praktycznych prowadziła m.in. projekt naukowy dotyczący markerów predykcyjnych w przewidywaniu skuteczności kardiowersji elektrycznej u pacjentów z migotaniem przedsionków.
Egzamin specjalizacyjny zdała uzyskując jedną z najlepszych ocen. Jako współbadacz brała udział w badaniach klinicznych dotyczących leczenia farmakologicznego pacjentów z niewydolnością serca oraz nadciśnieniem tętniczym. Systematycznie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu USG serca organizowanych m.in. przez Sekcję echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SEPTK) oraz Europejską Asocjację Obrazowania Serca i Naczyń (EACVI). Jest aktywnym członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w tym Asocjacji Echokardiografii i Niewydolności Serca. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych kongresach, kursach oraz warsztatach poświęconych tematyce kardiologicznej.