Marcin Milchert - Immunologia, Interna, Reumatologia

Marcin Milchert

Dr n. med. Marcin Milchert -reumatolog, immunolog w Szczecinie, pracuje jako lekarz od 2003 roku. Ciągle doskonali swoje umiejętności: zdobył pełną, 5-letnią specjalizację z chorób wewnętrznych, następnie z reumatologii, a od 2018 roku z immunologii klinicznej. Ta ostatnia pozwala mu leczyć z większą świadomością choroby reumatologiczne o podłożu autoimmunologicznym oraz zajmować się chorymi z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Dr Milchert część studiów odbył za granicą (rok w Niemczech oraz praktyki w krajach tropikalnych). Swoje umiejętności ciągle doskonali podczas licznych staży krajowych i zagranicznych m. in. w Wielkiej Brytanii (Oxford, Southend), Niemczach (Berlin), Norwegii (Kristiensand). Dr Milchert uznawany jest na ogólnopolskiego eksperta w dziedzinie rzadkich zapaleń dużych tętnic, jest autorem jednego z pierwszych na świecie atlasów ultrasonograficznych dotyczących tego zagadnienia oraz wykładowcą na polskich i zagranicznych kursach ultrasonografii. Swoje doświadczenia dr Milchert publikuje w prasie medycznej oraz podczas wystąpień na polskich i zagranicznych konferencjach. Swoją wiedzą dr Milchert dzieli się z młodymi lekarzamii studentami podczas pracy w Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii.