Michał Dziub - Dermatologia

Michał Dziub

Michał Dziub – dermatolog w Szczecinie, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbywał staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Do Szczecina przyjechał z jednym z najwyższych wyników w Polsce osiągniętym na Lekarskim Egzaminie Końcowym. Specjalizuje się w dermatologii i wenerologii. Aktualnie pracuje w Oddziale Dermatologii i Alergologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach poświęconych dermatologii , wenerologii oraz dermatologii estetycznej.