Michał Puszyński - Urologia

Michał Puszyński – urolog w Szczecinie. Pan Doktor ukończył studia w Pomorskiej Akademii Medycznej. Specjalista urolog, FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w Szpitalu ZOZ Zdroje w Oddziale Urologii, a także w trakcie licznych kursów i staży zagranicznych m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Poza działalnością kliniczną rozwija się również naukowo. Obronił doktorat (temat pracy: Analiza polimorfizmów genu kodującego hemokinę 9 oraz 10 (CXCL9, CXCL10) u pacjentów po przeszczepie nerki) i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej. Autor wielu prac, które były publikowane w czasopismach polskich i zagranicznych a prace, których był współautorem były publikowane na największych światowych kongresach urologicznych. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology). W swojej pracy wykorzystuje ultrasonografię. W swojej ofercie ma m.in.:

Badanie urologiczne profilaktyczne

Badanie ultrasonograficzne (USG) :

 • Układu moczowego
 • Worka mosznowego (jąder) – z oceną przepływów naczyniowych
 • Gruczołu krokowego (prostaty)

Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowo-płciowego m.in.:

  • Kamica układu moczowego
  • Choroby gruczołu krokowego (rozrost prostaty, zapalenie oraz nowotwór gruczołu krokowego)
  • Choroby nerek, nowotwory nerek
  • Infekcje dróg moczowych, krwiomocz, krwinkomocz
  • Nietrzymanie moczu
  • Choroby pęcherza moczowego, nowotwory pęcherza moczowego
  • Choroby narządów płciowych (choroby moszny, prącia, nowotwory jąder)
  • Zaburzenia funkcji seksualnych (zaburzenia erekcji, wytrysk przedwczesny)
  • Zaburzenia hormonalne (przekwitanie męskie)

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego

Zabiegi wykonywane w gabinecie :

  • Cewnikowanie pęcherza moczowego
  • Wymiana cewników moczowodowych
  • Wymiana przetok nerkowych