Przemysław Łyszkiewicz - Psychiatria

Przemysław Łyszkiewicz – psychiatra w Szczecinie, jest absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał na oddziałach psychiatrycznych szpitala SPS ZOZ „Zdroje”, gdzie obecnie kontynuuje pracę na stanowisku starszego asystenta. Swoje doświadczenie zdobywał również w innych placówkach psychiatrycznych w ramach dyżurów lekarskich, współpracując z poradniami zdrowia psychicznego. Pełni również rolę biegłego sądowego. Dzięki tak szeroko zakrojonej działalności zawodowej służy fachową pomocą w diagnostyce i leczeniu szerokiego spectrum zaburzeń i chorób psychicznych. W sferze jego zainteresowań leżą m.in. choroby takie jak: depresja, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, zaburzenia nerwicowe, uzależnienia oraz ich powikłania, schizofrenia oraz inne zaburzenia psychotyczne, choroba afektywna dwubiegunowa, a także zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Systematycznie aktualizuje i pogłębia swoją wiedzę, a jego wizytówką jest holistyczne, a zarazem indywidualne podejście do pacjenta. Prywatnie realizuje się na polu rodzinnym, a także aktywnie uprawia wspinaczkę skałkową.

Leczone choroby:

 • Depresja
 • Nerwica
 • Psychozy
 • Schizofrenia
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Alkoholizm
 • Zespół Aspergera
 • Autyzm
 • ADHD
 • Osobowość borderline
 • Bezsenność
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Fobia społeczna
 • Choroba Alzheimera
 • Migrena
 • Zaburzenia osobowości
 • Zespół stresu pourazowego