Tomasz Jackowski - diabetolog dziecięcy, endokrynolog dziecięcy

Awatar mężczyzny

Tomasz Jackowski – endokrynolog dziecięcy, diabetolog dziecięcy w Szczecinie.

Pan Doktor ukończył studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM. Poza zdobywaniem doświadczenia przez pracę w Klinice, prowadził także zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziału lekarskiego, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Dodatkowo Pan Doktor jest autorem publikacji naukowych jak i licznych wystąpień zjazdowych. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, pracą pt. “Ocena stężenia kwasolabilnej podjednostki (ALS) u niskorosłych dzieci urodzonych z prawidłową masą ciała”. Od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Od 2019 roku członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Stale poszerza swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach, zarówno polskich jak i zagranicznych. Pan Doktor również ciągle stara się być na bieżąco z technologiami wykorzystywanymi w diabetologii – uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez producentów sprzętu medycznego, pozostając na bieżąco w tematyce terapii pompami insulinowymi z wykorzystaniem systemów monitorowania glikemii.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu endokrynologii jak i diabetologii dziecięcej takich jak np.:

  • jadłowstręt psychiczny
  • zespoły genetyczne (zespół Turnera, zespół Silver-Russell, zespół Prader-Willi)
  • przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie płciowe
  • choroby nadnerczy
  • zaburzenia wzrstania
  • cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży
  • cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży
  • otyłość