Wojciech Andrusewicz - Neurochirurgia

Wojciech Andrusewicz

Wojciech Andrusewicz – neurochirurg w Szczecinie. Pan Doktor ukończył studia w Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie zatrudniony w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM.
Od lat swoją wiedzę i umiejętności praktyczne doskonali na krajowych i zagranicznych kursach oraz szkoleniach. Pan Doktor jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego.
Autor i współautor prezentacji wygłaszanych w ramach zjazdu PTNch oraz Zachodniopomorskich Dni Neurochirurgii i Neuroanestezjologii.
Współautor artykułów publikowanych w naukowych czasopismach polskich i zagranicznych.
Pracownik dydaktyczny – wykładowca w Katedrze Neurochirurgii PUM. Prowadzi zajęcia z neurochirurgii ze studentami Wydziału Lekarskiego dla studentów polskich i zagranicznych. Współopiekun Studenckiego Neurochirurgicznego Koła Naukowego.
Pasjonuje się mało inwazyjnymi technikami wykorzystywanymi w neurochirurgii.
W swojej codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego. Na pierwszym miejscu stawia odpowiednią edukację pacjentów, która bardzo często u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa pozwala na uniknięcie albo odroczenie leczenia operacyjnego.

Diagnostyka i leczenie (w tym kwalifikacja do leczenia operacyjnego):

  • Zespół bólowy kręgosłupa
  • Dyskopatia i stenoza lędźwiowa
  • Rwa kulszowa
  • Dyskopatia stenoza szyjna
  • Guzy mózgu
  • Guzy kanału kręgowego
  • Choroby naczyniowe układu nerwowego (malformacje naczyniowe, tętniaki)
  • Choroby nerwów obwodowych – zespoły cieśni, nerwiaki