Wojciech Witkiewicz - Kardiologia

Wojciech Witkiewicz

Wojciech Witkiewicz – absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia medyczne ukończył w 2013 r., a tytuł specjalisty kardiologii uzyskał w 2021 r., obecnie jest w trakcie realizacji szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chorób wewnętrznych. Rozprawę doktorską w dziedzinie nauk medycznych, w temacie sarkoidozy serca, obronił na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 2022 r. Wieloletni pracownik Klinki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, a w latach 2020-2022 współprowadzący Szpital Tymczasowy w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – delegat kadencji 2021-2023. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII i IX kadencji. Rzecznik Praw Lekarza, Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej i Przewodniczący Komisji Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie. Autor wielu publikacji naukowych, organizator konferencji, kursów i warsztatów z zakresu kardiologii. Dotychczasową wiedzę i umiejętności zdobywał pracując na oddziałach kardiologicznych, chorób wewnętrznych w tym nadciśnienia tętniczego, a także szpitalnych oddziałach ratunkowych, oraz w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Uczestnik wielu kursów doszkalających, warsztatów, konferencji krajowych i zagranicznych, w tym z zakresu echokardiografii, ultrasonografii tętnic dogłowowych, usg płuc i kardiologii inwazyjnej. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, pasjonat numizmatyki oraz historii Pomorza Zachodniego.