pacjent w łóżku

Zanik mięśni – przyczyny i objawy

Nadzór merytoryczny:

dr n.med. Paweł Stachowiak

Zanik mięśni, zwany również dystrofią mięśniową, jest zjawiskiem, które dotyka osoby w różnym wieku. To schorzenie polega na stopniowej utracie masy mięśniowej i siły. Warto zgłębić przyczyny i objawy tego procesu, aby móc skutecznie przeciwdziałać jego negatywnym skutkom.


Czym jest i na czym polega zanik mięśni?

Zanik mięśni to grupa chorób, które prowadzą do powolnego i stopniowego osłabienia i zaniku mięśni, a w konsekwencji do trudności w poruszaniu się. Mają charakter przewlekły. Najczęściej dotykają dzieci i młodzieży, ale mogą wystąpić u osób w każdym wieku.


Zanik mięśni – przyczyny

Przyczyny zaniku mięśni są różnorodne. Do najpoważniejszych, i niestety niewyleczalnych, należą dziedziczne choroby neurodegeneracyjne, prowadzące do osłabienia i zaniku mięśni. Zanik mięśni może występować m.in. wskutek stwardniania rozsianego, stwardnienia zanikowego bocznego, chorób autoimmunologicznych, chorób układu nerwowego.

Inne przyczyny to m.in. nieodpowiedni tryb życia, zaburzenia odżywiania, nowotwory, choroby układu pokarmowego, przebyte urazy i udary mózgu.


Objawy zaniku mięśni

Wczesne objawy zaniku mięśni mogą przypominać przemęczenie. Późniejsze mogą obejmować utratę siły, zmniejszenie objętości mięśni, trudności w utrzymaniu równowagi oraz uczucie mrowienia lub bólu w dotkniętym obszarze ciała. Zanik mięśni przyczynia się do stopniowego utrudniania wykonywania codziennych czynności.


Rodzaje dystrofii mięśniowej

Dystrofie mięśniowe to grupa schorzeń, które mogą prowadzić do zaniku mięśni. Oto kilka ich rodzajów:

  • twarzowo-łopatkowo-ramieniowa – postępujące powolne osłabienie mięśni twarzy, łopatek i ramion;
  • obręczowo-kończynowa – dotyczy mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych, prowadząc do stopniowego osłabienia rąk i ramion, a także obręczy miednicznej i kończyn dolnych;
  • duchenne’a – genetyczna forma dystrofii, występująca głównie u chłopców. Charakteryzuje się szybkim postępem osłabienia mięśni.
  • miotoniczna – powoduje przedłużony skurcz mięśni po ich skurczeniu, wpływając na różne grupy mięśni.
  • postępująca typu Beckera – ma łagodny przebieg i występuje w wieku dziecięcym.


Zanik mięśni – leczenie

Możliwości leczenia zaniku mięśni zależą od trafnej diagnozy. Jeśli przyczyny zaniku mięśni wynikają m.in. z niedożywienia, zaburzeń odżywiania czy możliwych do leczenia schorzeń w obrębie różnych układów, wówczas należy podjąć leczenie przyczynowe.

W przypadku dystrofii leczenie przyczynowe nie jest możliwe. Pacjenci muszą skupić się przede wszystkim na spowolnieniu zaniku mięśni. Jest to możliwe przede wszystkim za sprawą odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz ułożenia diety wspierającej zdrowie mięśni.


Fizjoterapia i rehabilitacja

Fizjoterapeuci skupiają się na przywracaniu siły i elastyczności mięśni poprzez specjalnie dostosowane ćwiczenia. Równocześnie pracują nad poprawą koordynacji ruchowej oraz utrzymaniem lub przywracaniem równowagi ciała.


Odpowiednia dieta

Ważnym elementem leczenia zaniku mięśni jest odpowiednia dieta. Białko odgrywa kluczową rolę w odbudowie i utrzymaniu masy mięśniowej, dlatego ważne jest dostarczanie organizmowi odpowiednich ilości tego składnika. Dodatkowo istotne jest spożywanie witamin i minerałów, a także kwasu hialuronowego, które wspierają funkcjonowanie mięśni.