Ankieta dot. szczepienia p/ko COVID-19

Nadzór merytoryczny:

dr n.med. Paweł Stachowiak

Szczepienia populacji przeciwko Covid-19 przebiegają aktywnie w wielu krajach. Jest to możliwe dzięki wykazaniu skuteczność i bezpieczeństwa szczepionek w dużych badaniach klinicznych. Brakuje jednak dodatkowych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi często pytają swoich lekarzy, czy mogą się szczepić. Wielu lekarzom brakuje doświadczenia własnego tak by mogli udzielić jasnych odpowiedzi. Bez przeprowadzenia badań w tym kierunku i opublikowania ich niewiele można powiedzieć. Aktualnie grupa lekarzy i naukowców chce zbadać wpływ szczepionki przeciw Covid-19 u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi na ich zdrowie i samopoczucie w porównaniu do osób zdrowych. Dlatego zaprojektowano ankietę, aby zarówno pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi, jak i bez chorób autoimmunologicznych mogli wziąć udział w badaniu. Ankieta dotyczy głównie chorych z autoimmunizacjami ale każdy zaszczepiony może pomóc dzieląc się wiedzą. Do najczęstszych chorób autoimmunologicznych, na których najbardziej zależy badaczom należą: zapalenie skórnomięśniowe i wielomięśniowe, wtrętowe zapalenie mięśni, zespół antysyntetazowy, martwicze zapalenie mięśni, młodzieńcze zapalenie stawów (MIZS), mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD), zespoły nakładania (np. zapalenia mięśni z toczniem lub z Zespołem Sjögrena lub twardziną układową lub reumatoidalnym zapaleniem stawów), twardzina układowa lub miejscowa, zespół Sjögrena, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy (lub inny toczeń), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Zapalna choroba jelit/IBD) , stwardnienie rozsiane, miastenia, niedokrwistość złośliwa (Addisona-Biermera), niedokrwistość autoimmunohemolityczna / idiopatyczna plamica małopłytkowa (ITP), choroby tarczycy (immunologiczna niedoczynność tarczycy – najczęściej Hashimoto lub nadczynność tarczycy – najczęściej Graves Basedowa), cukrzyca typu 1 (nie typu 2), polimialgia reumatyczna (PMR), zapalenia naczyń, a także inne choroby autoimmunologiczne.

Celem, który przyświeca ankiecie jest zbadanie długoterminowych skutków i bezpieczeństwa szczepionki przeciw Covid-19.

Ankieta trwa mniej niż 5 minut. Udzielone odpowiedzi są poufne i anonimowe. By była wiarygodna musi odpowiedzieć na nią wiele zaszczepionych osób z różnych części świata, w różnym wieku i z różnymi chorobami towarzyszącymi, zarówno ci, którzy dobrze znieśli szczepienie, jak i ci którzy źle się po nim czuli. Uzyskane dane będą przeanalizowane w celu publikacji w recenzowanym czasopiśmie medycznym w celu podania do opinii publicznej.

W razie dalszych pytań można skontaktować się z prowadzącą badanie dr Latika Gupta (reumatologiem) pod adresem mailowym drlatikagupta@gmail.com.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo po kliknięciu w bezpieczny link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/S72NYR6?lang=pl