Rak pęcherza

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Choroba wieńcowa

Choroba Hashimoto

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Kardiowerter-Defibrylator

Stymulator serca

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Hipercholesterolemia

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

Niedomykalność zastawki mitralnej

Twardzina

Kardiomiopatia

Zespół antyfosfolipidowy (APS)

Bloki przewodzenia serca