Katarzyna Waszczuk - Psychiatria

Dr n. med. Katarzyna Waszczuk jest absolwentką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie swoje studia ukończyła w 2014 roku. Jej podróż rozpoczęła się od stażu podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, skąd przeniosła się do Kliniki Psychiatrii PUM SPSK1 w Szczecinie, gdzie obecnie kontynuuje swoją pracę.

Posiada bogate doświadczenie kliniczne, które zdobyła podczas szkolenia specjalizacyjnego oraz codziennej pracy w obszarze psychiatrii. Ponadto, zdobyła dodatkową wiedzę i umiejętności podczas studiów podyplomowych z dydaktyki medycznej, co umożliwiło jej pełnienie funkcji nauczyciela akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Jako aktywny badacz, prowadzi badania naukowe w dziedzinie psychiatrii, co pozwala jej na wdrażanie najnowszych osiągnięć naukowych do praktyki klinicznej. Jest także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwijanie swoich kompetencji oraz współpracę z innymi specjalistami.

Jej zainteresowania obejmują psychoedukację oraz diagnostykę i leczenie różnorodnych zaburzeń psychicznych. Obszar działań Pani Doktor obejmuje m.in. zaburzenia adaptacyjne, depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenię, ADHD, zaburzenia snu oraz szerokie spektrum zaburzeń lękowych i nerwicowych, takich jak napady paniki, fobie, PTSD oraz „nerwica natręctw”. Zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem otępień.