Sepsa – przyczyny, objawy i leczenie

Sepsa może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. W tym artykule omówimy jej charakterystykę, przyczyny, objawy oraz metody leczenia. Skupimy się także na zagrożeniach związanych z sepsą oraz na tym, jak ważne jest szybkie rozpoznanie tego stanu w kontekście skutecznego ratowania pacjenta.

Czym jest sepsa i jakie stanowi zagrożenie?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez reakcję zapalną organizmu na infekcję. W przypadku sepsy, układ odpornościowy reaguje nadmiernie na obecność patogenów, co prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Jest to stan, który może szybko prowadzić do septycznego wstrząsu, co z kolei może być śmiertelne.

Przyczyny sepsy

Sepsa może być spowodowana różnymi czynnikami, wśród których wymienia się:

 • przewlekłe i nieleczone infekcje bakteryjne, takie jak zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych czy zakażenia skóry;
 • infekcje wirusowe, na przykład grypa lub infekcje wirusem HIV;
 • infekcje grzybicze, takie jak drożdżyca;
 • zakażenia przez bakterie oporne na antybiotyki, które są trudniejsze do zwalczenia.

Objawy sepsy u dzieci i dorosłych

Sepsa u dzieci może objawiać się różnymi symptomami, które znacząco pogarszają ogólny stan zdrowia pacjenta, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i mogą prowadzić do poważnych powikłań, w tym także do zgonu. Do najczęstszych objawów występowania sepsy należą:

 • gorączka lub hipotermia (obniżenie temperatury ciała);
 • niewydolność wielonarządowa;
 • zwiększona częstość oddechów;
 • zmiany w zachowaniu, takie jak apatia lub drażliwość;
 • trudności w oddychaniu;
 • odmowa jedzenia;
 • sinica wokół ust i paznokci;
 • spadek ciśnienia krwi;
 • omdlenia;
 • zmiany mentalne, takie jak dezorientacja lub zmiana świadomości;
 • przyspieszone tętno.

Rozpoznanie sepsy – jakich wymaga badań?

Rozpoznanie sepsy może być trudne, ponieważ objawy mogą być podobne do innych chorób. Lekarz może zalecić szereg badań diagnostycznych, z których kluczowe są:

 • posiew krwi w kierunku wykrycia patogenów;
 • pomiar stężenia prokalcytoniny, która jest ważnym markerem stanu zapalnego;
 • morfologia krwi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na liczbę krwinek białych (leukocytów);
 • badanie ogólne moczu w celu wykrycia obecności krwi i bakterii;
 • ocena stężenia białka ostrej fazy (białko CRP).

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że w rozpoznaniu sepsy liczy się każda chwila. Przyjmuje się, że każda godzina opóźnienia w diagnozie wiąże się ze wzrostem ryzyka śmierci nawet o 8%.

Jak wygląda leczenie sepsy?

Leczenie sepsy zależy od przyczyny i stopnia zaawansowania choroby. W większości przypadków obejmuje ono:

 • szybką antybiotykoterapię lub terapię przeciwwirusową w celu zwalczania infekcji;
 • podtrzymywanie funkcji życiowych, takich jak oddychanie i krążenie, za pomocą respiratora i leków stabilizujących ciśnienie krwi;
 • monitorowanie stanu pacjenta na oddziale intensywnej terapii;
 • leczenie powikłań, takich jak niewydolność wielonarządowa.

Podsumowanie

Sepsa jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta, wymagającym szybkiego rozpoznania i leczenia. Wczesna identyfikacja objawów oraz natychmiastowa interwencja medyczna mogą znacząco poprawić rokowania dla pacjentów z sepsą. W przypadku podejrzenia sepsy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy.