Zapalenie osierdzia  

Niedomykalność zastawki aortalnej

Trzepotanie przedsionków

Niewydolność serca

Zapalenie mięśnia sercowego

Stenoza zastawki mitralnej

Zespół wypadania płatka zastawki

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Choroba wieńcowa

Kardiowerter-Defibrylator

Stymulator serca

Hipercholesterolemia