Kardiolog

Kardiolog zajmuje się chorobami układu sercowo – naczyniowego. W naszej prywatnej placówce wykonywana jest diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca skurczowej i rozkurczowej, diagnostyka wad zastawkowych serca, diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca. Lekarze specjaliści mają wysokie doświadczenie w wyrównywaniu u pacjentów nieprawidłowego poziomu cholesterolu. Godnym uwagi jest fakt, że dostosowują indywidualnie terapie do odpowiednich dla każdego pacjenta celów terapeutycznych.

Jakie badania może wykonać u Ciebie kardiolog w naszym Centrum?

Nasz kardiolog wykonuje również prywatne badania umożliwiające wykrycie arytmii takich jak: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, dodatkowe pobudzenia. Podobnie, wykonuje się w naszym centrum diagnostykę omdleń i zasłabnięć czy wykrywanie bloków przewodzenia w mięśniu sercowym. Ważnym aspektem jest, iż możliwa jest diagnostyka wad serca takich jak: stenoza aortalna, niedomykalność mitralna i innych. Wykonujemy również ocenę pacjentów z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej. W trakcie wizyty lekarz kardiolog wykonuje EKG oraz dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe. W wypadku gdy niezbędne jest poszerzenie diagnostyki również badania dodatkowe jak USG serca (echokardiografia) czy badanie Holter EKG.

Niewątpliwie atutem jest to, że w naszej placówce można również skorzystać z domowego monitorowania EKG. Jest to – usługa szczególnie przydatna dla pacjentów, u których do wyjaśnienia pozostają rzadko występujące arytmie.

Specjaliści w prywatnym Centrum Medycznym Sedimed są doświadczeni w prowadzeniu pacjentów po zawale mięśnia sercowego czy z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu krążenia. Prowadzą kompleksową diagnostykę kołatań serca, kardiomiopatii, wad wrodzonych i nabytych serca. Posiadamy specjalistów kardiologii z wyjątkowym w naszym rejonie doświadczeniem we wczesnej nieinwazyjnej diagnostyce powikłań po chemioterapii i radioterapii szczególnie u pacjentek z rakiem piersi. Prowadzona jest również kwalifikacja pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka do dużych zabiegów operacyjnych. Odbywa się również wstępna kwalifikacja pacjenta do procedur inwazyjnych takich jak koronarografia, angioplastyka wieńcowa (wraz z implantacją stentów do tętnic wieńcowych), kwalifikacja do implantacji stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora, kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznych u pacjentów z istotnymi wadami zastawkowymi.

Wszyscy kardiolodzy w naszym Centrum kierują się wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wybierz któregoś z naszych lekarzy kardiologów, aby umówić się na prywatną wizytę i przedyskutować problem. Możesz umówić się na wizytę telefonicznie lub przez internet poprzez formularz zgłoszeniowy.