Kardiowerter-Defibrylator

Kardiowerter-Defibrylator

Nadzór merytoryczny:

dr n.med. Paweł Stachowiak

Kardiowerter-Defibrylator

Kardiowerter-defibrylator jest urządzeniem o budowie podobnej do stymulatora serca. Składa się bowiem podobnie jak on z baterii i elektrody, którą umieszcza się w sercu, jednak jego zadanie jest inne. W tym przypadku urządzenie to ma przerwać pojawiające się, groźne dla życia zaburzenia rytmu serca, które mogą doprowadzić do zatrzymania krążenia.

kardiowerter

Przykładami takich arytmii są migotanie komór i częstoskurcz komorowy. W odpowiednim momencie wyładowuje się impuls elektryczny, którego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Działa to na tej zasadzie, że włókna mięśniowe serca pod wpływem impulsu zatrzymują się na chwilę. Następnie zaczynają one pracować w regularny i prawidłowy sposób.

Jakie są wskazania do implantacji kardiowertera-defibrylatora?

Jeśli chodzi o wskazania do implementacji urządzenia, to można podzielić je na dwie kategorie. W pierwszej znajdują się stany, które wiążą się z dużym ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych arytmii u pacjentów, u których nigdy wcześniej one nie występowały. Do tych sytuacji możemy zaliczyć stan po zawale mięśnia sercowego, lub kardiomiopatię rozstrzeniową, którym towarzyszy znacznego stopnia niewydolność serca. W drugiej grupie znajdują się osoby, które przeszły w przeszłości migotanie komór, lub częstoskurcz komorowy. Jest to tak zwana prewencja wtórna nagłego zgonu sercowego. W obu przypadkach zadaniem urządzenia jest ochrona pacjenta przed nagłym zgonem i przedłużenie pacjentom życia.

Jakie są ograniczenia w funkcjonowaniu z kardiowerterem?

Ograniczenia wynikające z obecności kardiowertera-defibrylatora są bardzo zbliżone do tych, których należy przestrzegać przy stymulatorze. Należy zachować środki ostrożności podczas kontaktu ze sprzętem generującym pole elektromagnetyczne oraz uważać na mechaniczne uszkodzenia urządzenia, które wynikają na przykład z uprawiania sportów o podwyższonym ryzyku urazów. Ważną informacją jest brak możliwości zawodowego prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie jak i przy innych pytaniach wyjaśni kardiolog.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji polecamy stronę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub zasięgnięcie porady u naszych specjalistów.

Konsultacje wykonuje:

Napisz do nas

kontakt@sedimed.pl