Echokardiografia

Echo serca czyli przezklatkowe badanie ultrasonograficzne (USG serca). Badanie ma charakter nieinwazyjny. Umożliwia uwidocznienie serca i głównych naczyń krwionośnych. Służy do wykrywania zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego.

Jest badaniem koniecznym po zawale mięśnia sercowego czy w rozpoznawaniu innych chorób mięśnia sercowego jak np.:

  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • choroby zastawek serca (nieprawidłowości w budowie i czynności zastawek serca),
  • wady wrodzone i nabyte serca,
  • choroby spichrzeniowe,
  • przerost mięśnia sercowego,
  • tętniaki aorty, czy komór,
  • nieprawidłowe masy w sercu (guzy),
  • płyn w osierdziu.

Echo serca jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. Pozwala monitorować ewentualne powikłania po chemioterapii. Badanie to pozwala szacować ciśnienia w jama serca oraz stanowi podstawowe badanie u osób z niewydolnością serca zarówno skurczową jak i rozkurczową. Niezwykle przydatne u pacjentów z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej i arytmiami. Pozwala wstępnie ocenić występowania zatorowości płucnej czy nadciśnienia płucnego. Jest również niezbędna w monitorowaniu leczenia nadciśnienia płucnego i kardiomiopatii. Echokardiografia pozwala również ocenić funkcję serca u pacjentów podwyższonego ryzyka przed zabiegami chirurgicznymi oraz w grupach wykonujących specjalne zawody (sportowcy, żołnierze).

Echo serca 3D

Dodatkowo posiadamy również głowicę umożliwiającą obrazowanie serca 3D (echo serca 3D) – pozwala często na lepsze uwidocznienie niektórych struktur serca, a jakość badania (oceny frakcji wyrzutowej lewej komory) jest porównywalna z badaniem rezonansu magnetycznego co jest szczególnie istotne w przypadkach granicznych przed kwalifikacją do procedur inwazyjnych.