Echokardiografia

Czym jest echokardiografia serca?

Echo serca czyli przezklatkowe badanie ultrasonograficzne (USG serca). Badanie ma charakter nieinwazyjny. Umożliwia uwidocznienie serca i głównych naczyń krwionośnych. Służy do wykrywania zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego.

Echo serca 3D

Dodatkowo posiadamy również głowicę umożliwiającą obrazowanie serca 3D (echo serca 3D) – pozwala często na lepsze uwidocznienie niektórych struktur serca, a jakość badania (oceny frakcji wyrzutowej lewej komory) jest porównywalna z badaniem rezonansu magnetycznego co jest szczególnie istotne w przypadkach granicznych przed kwalifikacją do procedur inwazyjnych.

Echo serca – badanie, które pomaga rozpoznać różne choroby serca

Echokardiografia jest badaniem koniecznym po zawale mięśnia sercowego czy w rozpoznawaniu innych chorób mięśnia sercowego jak np.:

  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • choroby zastawek serca (nieprawidłowości w budowie i czynności zastawek serca),
  • wady wrodzone i nabyte serca,
  • choroby spichrzeniowe,
  • przerost mięśnia sercowego,
  • tętniaki aorty, czy komór,
  • nieprawidłowe masy w sercu (guzy),
  • płyn w osierdziu.

Echo serca jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. Pozwala monitorować ewentualne powikłania po chemioterapii. Badanie to pozwala szacować ciśnienia w jama serca oraz stanowi podstawowe badanie u osób z niewydolnością serca zarówno skurczową jak i rozkurczową. Niezwykle przydatne u pacjentów z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej i arytmiami. Pozwala wstępnie ocenić występowania zatorowości płucnej czy nadciśnienia płucnego. Jest również niezbędna w monitorowaniu leczenia nadciśnienia płucnego i kardiomiopatii. Echokardiografia pozwala również ocenić funkcję serca u pacjentów podwyższonego ryzyka przed zabiegami chirurgicznymi oraz w grupach wykonujących specjalne zawody (sportowcy, żołnierze).

Badanie echo serca – jak się do niego przygotować?

Przezklatkowe badanie serca nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania, podobnie wygląda to w przypadku echokardiografii dopplerowskiej. Pacjent nie musi być na czczo, nie jest wymagane picie odpowiednich ilości płynów, nie ma również zaleceń dotyczących odstawienia leków przed badaniem.

Jak przebiega badanie serca metodą echokardiografii?

W czasie echokardiografii pacjent kładzie się na lewym boku, zgodnie z instrukcją lekarza. Na jego ręce i nogi zakładane są elektrody, które rejestrują rytm serca w czasie badania. Lekarz nakłada na klatkę piersiową pacjenta niewielką ilość żelu, który ułatwia przepływ fal ultradźwiękowych umożliwiających utworzenie obrazu serca. Następnie przykłada do klatki piersiowej pacjenta głowicę emitująca ultradźwięki i wykonuje nią delikatne ruchy, tak aby dokładnie obejrzeć mięsień sercowy i aortę w różnych przekrojach. Na podstawie powracającego do niej echa aparatura jest w stanie zobrazować pracę serca.

Czy echokardiografia jest bezpieczna?

Badanie echo serca jest nieinwazyjne i bezbolesne. Nie stanowi niebezpieczeństwa dla pacjenta, ponieważ polega wyłącznie na wysyłaniu fal ultradźwiękowych, które nie wykazują szkodliwego działania na ludzki organizm. Echokardiografia nie wiąże się zatem z żadnym ryzykiem. W małej liczbie przypadków może dochodzić do łagodnych reakcji alergicznych na żel nakładany na klatkę piersiową. Są one jednak łatwe do opanowania i nie stanowią zagrożenia dla pacjenta.