Zespół downa

Zespół Downa – przyczyny i objawy

Nadzór merytoryczny:

dr n.med. Paweł Stachowiak

Zespół Downa, znany również jako trisomia 21. pary chromosomów, jest jednym z najczęstszych chromosomalnych zaburzeń genetycznych występujących u ludzi. Osoby z tym zespołem doświadczają różnorodnych wyzwań zdrowotnych i rozwojowych. Wiedza na temat przyczyn i objawów tego schorzenia jest istotna dla właściwego zrozumienia oraz zapewnienia wsparcia dla osób dotkniętych tym zespołem.


Czym jest zespół Downa?

Zespół Downa jest chromosomalnym zaburzeniem genetycznym, które występuje z powodu trisomii 21. pary chromosomów, tj. wystąpieniem trzeciego chromosomu. W zdrowych komórkach znajduje się 46 par chromosomów, które zawierają informacje genetyczne. Obecność trzeciego chromosomu w 21. parze wiąże się z występowaniem zespołu pewnych cech, które utrudniają funkcjonowanie i wpływają na różne aspekty zdrowia.

Wyróżnia się trzy rodzaje aberracji w 21. parze chromosomów:

  • regularna – w 21. parze występuje dodatkowy, trzeci chromosom, ta forma stanowi 95% przypadków;
  • translokacyjna – chromosom 21. lub jego fragment są przyłączone do innego chromosomu, nie wpływa to na objawy choroby, stanowi 3–4% przypadków;
  • mozaikowa – dodatkowy chromosom występuje tylko w części komórek, im mniejszy ich odsetek, tym łagodniejsze objawy, stanowi najmniejszy odsetek przypadków zespołu Downa.


Objawy zespołu Downa

Objawy zespołu Downa mogą być zróżnicowane i obejmować zarówno cechy fizyczne, jak i problemy zdrowotne. Osoby z tym zespołem często mają charakterystyczne cechy, takie jak skośne oczy, niski wzrost, szeroki krótki nos, niewielkie i nisko osadzone uszy oraz obniżoną siłę mięśniową. Mogą również doświadczać problemów zdrowotnych, takich jak:

  • wrodzone wady serca;
  • zaburzenia układu odpornościowego;
  • problemy ze słuchem i wzrokiem;
  • trudności w rozwoju intelektualnym.


Zespół Downa – przyczyny

Przyczyną zespołu Downa jest trisomia 21, czyli obecność trzech kopii chromosomu 21 zamiast dwóch. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest nondysjunkcja chromosomów, która zachodzi podczas podziału komórkowego w czasie tworzenia komórek rozrodczych. Może to prowadzić do nadmiaru chromosomów w gametach rodziców, co z kolei może spowodować trisomię 21 po zapłodnieniu. Ryzyko wystąpienia tej aberracji chromosomalnej wzrasta wraz z wiekiem, w jakim kobieta zachodzi w ciążę.


Leczenie – jak pomagać osobom z zespołem Downa?

Leczenie zespołu Downa obejmuje szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie osobom dotkniętym tym schorzeniem odpowiedniej opieki medycznej, terapeutycznej i edukacyjnej. Wczesna interwencja terapeutyczna, regularna opieka lekarska, terapia mowy i fizyczna, a także odpowiednio dostosowane programy edukacyjne są kluczowe dla maksymalizacji potencjału rozwojowego osób z zespołem Downa. Osoby z zespołem Downa mogą wymagać rehabilitacji w celu poprawy sprawności ruchowej.

Kluczowa dla ich zdrowia jest także regularna profilaktyka chorób serca, których ryzyko w trisomii 21. pary chromosomów jest podwyższone. W leczeniu wad serca konieczna może okazać się pomoc specjalistów, takich jak kardiolog czy chirurg – Szczecin to miasto, w którym osoby dorosłe z konsultacji z kardiologiem lub chirurgiem skorzystać mogą w Centrum Medycznym Sedimed.


Podsumowanie

Zespół Downa jest chromosomalnym zaburzeniem genetycznym, które ma istotny wpływ na życie osób dotkniętych tym schorzeniem. Zrozumienie przyczyn i objawów tego zespołu jest kluczowe dla zapewnienia właściwej opieki i wsparcia dla osób z zespołem Downa. Wczesna diagnoza, odpowiednie leczenie i wsparcie społeczne mogą znacząco poprawić jakość życia osób z tym zespołem oraz ich rodzin.