Krzysztof Dąbkowski - Gastroenterologia, Interna

Krzysztof Dąbkowski

Krzysztof Dąbkowski – specjalista gastrolog w Szczecinie, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Pan doktor jest asystentem w Klinice Gastroenterologii PUM, prowadzi zajęcia ze studentami. Autor publikacji krajowych i zagranicznych i czynny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Obejmuje równeż stanowisko Adiunkta w Klinice Gastroenterologii PUM.

Ponadto ukończył wiele kursów spośród których można wymienić między innymi: kurs USG jamy brzusznej (Rotoczańska Szkoła Ultrasonografii), USG jamy brzusznej dla zaawansowanych (CEDUS), kursy USG jamy brzusznej pod Europejskiego Tygodnia Gastrologicznego (UEGW, EFSUMB). Członek ESGE (Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego) i WEO (Światowej Organizacji Endoskopii). Obecnie aktywnie kwalifikuje pacjentòw do zabiegów endoskopowych.