Sedimed

Krzysztof Dąbkowski - Gastroenterologia, Interna

Krzysztof Dąbkowski

Krzysztof Dąbkowski – gastrolog w Szczecinie, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Pan doktor jest asystentem w Klinice Gastroenterologii PUM, prowadzi zajęcia ze studentami. Autor publikacji krajowych i zagranicznych i czynny uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego.
Ponadto ukończył wiele kursów spośród których można wymienić między innymi: kurs USG jamy brzusznej (Rotoczańska Szkoła Ultrasonografii), USG jamy brzusznej dla zaawansowanych (CEDUS), kursy USG jamy brzusznej pod Europejskiego Tygodnia Gastrologicznego (UEGW, EFSUMB).