Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

Twardzina

Zespół antyfosfolipidowy (APS)