Dorośli trzymają się za głowę widząc dziecko z ADHD

ADHD u dorosłych – objawy, diagnostyka i leczenie

Nadzór merytoryczny:

dr n.med. Paweł Stachowiak

Dorośli trzymają się za głowę widząc dziecko z ADHD

ADHD to schorzenie, które przypisuje się głównie dzieciom i młodzieży. Dotyka ono jednak także dorosłych i niestety wiąże się z licznymi konsekwencjami, z którymi osoby chore muszą mierzyć się w codziennym życiu. Dowiedz się, czym jest ADHD u dorosłych, jakie daje objawy oraz jak przebiegają jego diagnostyka i leczenie.

Czym jest ADHD?

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi. Ludzie, którzy cierpią na to schorzenie psychiczne, są odbierani jako nadpobudliwi, niezorganizowani, niepotrafiący utrzymać porządku, a także impulsywni, a nawet stanowiący zagrożenie dla otoczenia. O ile w przypadku dzieci i młodzieży problem ten jest znany i tolerowany, często łączony z młodym wiekiem, o tyle w przypadku dorosłych nie ma powszechnego zrozumienia dla zachowań typowych dla ADHD.

Za przyczynę ADHD u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży, uważa się zaburzony metabolizm neuroprzekaźników, które przesyłają bodźce pomiędzy komórkami. Wskutek zaburzeń mamy do czynienia z obniżeniem aktywności noradrenaliny, odpowiadającej za koncentrację, dopaminy, sterującej bodźcami, oraz serotoniny, odpowiadającej za impulsywność i umiejętność dopasowania zachowania do sytuacji.

ADHD u dorosłych – objawy

O ADHD u dorosłych mówimy wówczas, kiedy występuje u nich przynajmniej 6 objawów, które są charakterystyczne dla dziecięcej i młodzieńczej postaci tego schorzenia. Możliwe objawy ADHD u dorosłych to m.in.:

 • problemy z koncentracją i łatwe rozpraszanie uwagi;
 • problemy z jednoczesnym wykonywaniem 2 czynności;
 • nadpobudliwość;
 • niecierpliwość;
 • podwyższona drażliwość;
 • utrata panowania nad emocjami;
 • częste wahania nastroju;
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem;
 • obniżona samoocena i brak wiary w siebie;
 • obniżona zdolność do tworzenia relacji partnerskich;
 • rozpamiętywanie niepowodzeń.

Objawy ADHD u dorosłych – jakie trudności w życiu powodują?

Nieleczone ADHD u dorosłych, które powoduje m.in. impulsywne działanie, emocjonalne reakcje, gwałtowność, osłabioną koncentrację i inne objawy, może przyczyniać się do trudności funkcjonowania w społeczeństwie. Ich konsekwencją są nietrwałe relacje z ludźmi, wzbudzanie u innych poczucia strachu lub zagrożenia, trudności w zorganizowaniu życia osobistego czy obowiązków zawodowych

Diagnostyka ADHD u dorosłych

Diagnostyka ADHD u dorosłych jest bardzo trudna. Wynika to z wielu czynników, m.in. współistnienia innych zaburzeń psychicznych czy wpływu na zdrowie psychiczne nałogów, które mogą zamazywać wioski wysnuwane w czasie stawiania diagnozy. Trudności wynikają także ze stosowania tych samych kryteriów, jakie znajdują zastosowanie w diagnostyce ADHD u dzieci i młodzieży. Wątpliwości wynikają z tego, że psychika dorosłych i dzieci znacznie się od siebie różni.

Nadpobudliwość u dorosłych może być rozpoznana dopiero po wykluczeniu innych zaburzeń psychicznych i schorzeń, np. zaburzeń osobowości, zaburzeń metabolizmu tarczycy, udarów mózgu, bezsenności, fobii, urazów mózgu czy nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Leczenie ADHD u dorosłych

Lekarzem właściwym dla leczenia ADHD u dorosłych jest psychiatra – Szczecin to miasto, w którym konsultacje psychiatryczne można odbyć w Centrum Medycznym Sedimed.

Leczenie ADHD u dorosłych zależy od stopnia nasilenia objawów. W przypadku lekkich symptomów, które nie zakłócają codziennego funkcjonowania osoby chorej i nie przeszkadzają jej mocno w nawiązywaniu relacji z innymi, skuteczna może okazać się terapia psychologiczna, podczas której pacjent będzie uczony planowania zajęć czy właściwego reagowania na bieżące sytuacje.

W przypadku objawów o większym nasileniu konieczne może okazać się przyjmowanie leków psychostymulujących lub przeciwdepresyjnych, których działanie wspomaga funkcje neurologiczne, których zaburzenia powodują symptomy zespołu nadpobudliwości.

Konsultacje wykonuje:

Napisz do nas

kontakt@sedimed.pl