Ilustracja choroby dwubiegunowej

Choroba afektywna dwubiegunowa – przyczyny, objawy i leczenie ChAD

Nadzór merytoryczny:

dr n.med. Paweł Stachowiak

Ilustracja choroby dwubiegunowej

Choroba afektywna dwubiegunowa może dotykać nawet 2% społeczeństwa polskiego. Czym jest dwubiegunowość, czym się objawia, jakie są jej przyczyny i jak skutecznie leczyć chorobę dwubiegunową? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Dwubiegunowość (ChAD) – co to jest za choroba?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), nazywana również chorobą depresyjno-maniakalną lub cyklofrenią, to przewlekła choroba psychiczna, która polega na naprzemiennym występowaniu nawracających epizodów depresyjnych oraz okresów nadmiernej aktywności (manii). Stany te mogą występować w różnym nasileniu. Pomiędzy fazami depresji i manii występuje okres remisji, w którym objawy nie występują lub mają bardzo niewielkie, niewpływające na życie natężenie.

Choroba dwubiegunowa może występować w różnych typach, które charakteryzują się innym nasileniem stanów depresyjnych i maniakalnych bądź występowaniem wyłącznie jednego z tych stanów. Mogą być zależne także od pory roku, przyjmowania leków czy korzystania z używek.

Choroba dwubiegunowa – objawy

Najbardziej charakterystyczne objawy ChAD to naprzemiennie występujące epizody depresji i euforii.

W okresie depresji u pacjentów zauważa się m.in. spadek samooceny i wiary w siebie, lęki, problemy z pamięcią i koncentracją, senność, brak apetytu i obniżone libido. W skrajnych przypadkach dwubiegunowości w okresach depresji mogą występować ciężkie objawy, takie jak brak woli do wykonywania codziennych czynności, wycofanie się życia społecznego i rodzinnego czy nawet myśli samobójcze.

Choroba afektywna dwubiegunowa w okresie hipomanii objawia się przywróceniem równowagi psychicznej, pobudzeniem twórczości i kreatywności. Stan hipomanii nie zakłóca życia chorego ani jego bliskich, jednak po pewnym okresie może przeradzać się w stan manii, kiedy to nadmierny entuzjazm staje się niebezpieczny. Pewność siebie i wiara w sukces stają się na tyle duże, że pacjent z ChAD może podejmować nierozsądne decyzje – zawodowe, rodzinne, finansowe, gdyż są przekonani o swojej nieomylności. Ponadto mogą być nadmiernie pobudzeni seksualnie, popadać w nałogi poprzez większą skłonność do używek i hazardu, a także są bardziej narażeni na zaburzenia odżywiania z powodu nieustannego dążenia do działania, przez które nie mają czasu jeść.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – przyczyny

Przyczyny wywołujące dwubiegunowość nie zostały dokładnie ustalone. Podatność na chorobę afektywną dwubiegunową może być dziedziczona genetycznie, jednak nie oznacza to, że każda osoba obciążona musi zapaść na ChAD. Czynniki, które mogą wpływać na jej rozwój to m.in.:

  • przewlekły stres;
  • nadużywanie alkoholu i innych używek;
  • problemy osobiste i zawodowe;
  • życie w pośpiechu, życie pod presją;
  • czynniki biologiczne, np. niedoczynność tarczycy, zmiany neurologiczne w mózgu.

Choroba afektywna dwubiegunowa – leczenie

Lekarzem właściwym dla leczenie ChAD jest psychiatra – Szczecin to miejscowość, w której masz możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznej w Centrum Medycznym Sedimed. Choroba dwubiegunowa jest schorzeniem przewlekłym, dlatego leczenie jest objawowe i ma na celu przede wszystkim wydłużenie okresów remisji. W tym celu lekarz przepisuje pacjentowi odpowiednie leki, dobrane indywidualnie z uwzględnieniem rodzaju i stadium zaawansowania choroby. Leczenie ChAD powinno być wspomagane przez psychoterapię i psychoedukację, ponieważ świadomość pacjenta pomoże skutecznie współpracować z psychiatrą i psychologiem.

Nieleczona choroba dwubiegunowa może zrujnować życie chorego i bliskich, dlatego ważne są szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia.

Konsultacje wykonuje:

Napisz do nas

kontakt@sedimed.pl