Kardiolog

Kardiolog zajmuje się chorobami układu sercowo – naczyniowego. W placówce wykonywana jest diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca skurczowej i rozkurczowej, diagnostyka wad zastawkowych serca, diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca. Lekarze specjaliści mają wysokie doświadczenie w wyrównywaniu nieprawidłowego poziomu cholesterolu u pacjentów i dostosowywaniu indywidualnie terapii do odpowiednich dla każdego pacjenta celów terapeutycznych.

Prowadzone są badania umożliwiające wykrycie arytmii takich jak: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, dodatkowe pobudzenia. Diagnostyka omdleń i zasłabnięć. Wykrywanie bloków przewodzenia w mięśniu sercowym. Ocena pacjentów z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej. W trakcie wizyty wykonywane jest EKG serca oraz dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe, a w wypadku gdy niezbędne jest poszerzenie diagnostyki również badania dodatkowe jak USG serca (echokardiografia) czy badanie Holter EKG.

Specjaliści w Centrum Medycznym Sedimed są doświadczeniu w prowadzeniu pacjentów po zawale mięśnia sercowego czy z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu krążenia. Prowadzą kompleksową diagnostykę kołatań serca, kardiomiopatii, wad wrodzonych i nabytych serca. Posiadamy specjalistów z wyjątkowym w naszym rejonie doświadczeniem we wczesnej nieinwazyjnej diagnostyce powikłań po chemioterapii i radioterapii szczególnie u pacjentek z rakiem piersi. Prowadzona jest również kwalifikacja pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka do dużych zabiegów operacyjnych. Odbywa się również wstępna kwalifikacja pacjenta do procedur inwazyjnych takich jak koronarografia, angioplastyka wieńcowa (wraz z implantacją stentów do tętnic wieńcowych), kwalifikacja do implantacji stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora, kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznych u pacjentów z istotnymi wadami zastawkowymi.

Wybierz któregoś z naszych lekarzy, aby umówić się na wizytę i przedyskutować problem. Możesz umówić się na wizytę telefonicznie lub przez internet klikając na przycisk umów wizytę.

Nowak Tomasz

lek. med. Tomasz Nowak
kardiolog

Stachowiak Paweł

dr n. med. Paweł Stachowiak
kardiolog

Wojnarska Katarzyna

lek. med. Katarzyna Wojnarska
kardiolog

Witkiewicz Wojciech

lek. med. Wojciech Witkiewicz
kardiolog