choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa

Nadzór merytoryczny:

dr n.med. Paweł Stachowiak

Choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa to jedna z kilku chorób związanych z sercem, doprowadzająca do jego niedokrwienia i niedotlenienia. W tym konkretnym przypadku, nieprawidłowości dotyczą tętnic wieńcowych, czyli takich naczyń krwionośnych, które bezpośrednio zaopatrują w krew serce.

choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa może przebiegać pod kilkoma postaciami, na co składają się czas jej trwania, stopień uszkodzenia tętnic wieńcowych, oraz intensywność dolegliwości. Na tej podstawie zostały wyodrębnione tak zwane stabilne i ostre zespoły wieńcowe.

Jakie są przyczyny choroby i jakie daje objawy?

Największym winowajcą, powodującym rozwój choroby jest miażdżyca, która odpowiada za 98% wszystkich przypadków. W wyniku odkładania się złogów cholesterolu w ścianach naczyń wieńcowych dochodzi do ich stopniowego „zatykania”, a w skrajnym przypadkach do całkowitego zamknięcia. To przekłada się na występujące dolegliwości, które w zależności od tego jak szybko dojdzie do zamknięcia tętnicy, mogę przebiegać w sposób dramatyczny. Inne przyczyny choroby to między innymi zatory, zapalenia, czy urazy naczyń wieńcowych. Stanowią one jednak zaledwie 2% wszystkich przyczyn.

Jeśli chodzi o same dolegliwości związane z chorobą to ich nasilenie może być bardzo różne.

W stabilnych zespołach wieńcowych, do których zaliczają się dławica piersiowa stabilna, mikronaczyniowa, czy naczynioskurczowa, intensywność dolegliwości nie musi być bardzo duża. Aby jednak można było mówić o tym typie zaburzeń, objawy nie powinny przebiegać ze wzrastającym nasileniem przez co najmniej 2 miesiące.

Wśród najbardziej typowych objawów wymienić można ból w klatce piersiowej. Ten jest umiejscowiony za mostkiem i ma gniotący charakter. Może on promieniować do szyi, żuchwy oraz lewego ramienia, a nawet dłoni. W niektórych przypadkach jest on odczuwalny w nadbrzuszu. W typowym scenariuszu, pojawia się po wysiłku fizycznym, lub w czasie silnych emocji. Te dwie sytuacje istotnie wpływają na zwiększoną częstość pracy serca, które ze względu na zbyt mały przepływ krwi przez zatkane naczynia wieńcowe, staje się niedokrwione. Dolegliwości trwają zazwyczaj kilka minut i ustępują w spoczynku.

W przypadku ostrych zespołów wieńcowych, do których zaliczyć można zawał serca i nagły zgon sercowy, nasilenie objawów może być większe. Dodatkowo dolegliwości bólowe mogą nie ustępować po zaprzestaniu aktywności ruchowej. Dzieje się tak na skutek nagłego zamknięcia naczynia krwionośnego, które doprowadza w skrajnych przypadkach do martwicy niedotlenionego fragmentu serca.

Jak zdiagnozować chorobę?

Samą chorobę diagnozuje się na podstawie charakterystycznych objawów. Aby można było postawić rozpoznanie choroby wieńcowej muszą wystąpić dwa z trzech wymienionych.

  1. lokalizacja bólu za mostkowa o charakterystycznym przebiegu;
  2. dolegliwości wywołane są wysiłkiem fizycznym;
  3. ból ustępuje po zastosowaniu leków z grupy azotanów.

W dalszej kolejności należy przeprowadzić cały szereg badań diagnostycznych, aby można było odnaleźć przyczynę powyższych dolegliwości. Zaliczają się do nich np. badania laboratoryjne, w których szczególnie istotne jest oznaczenie tak zwanego profilu lipidowego. Mówi on  między innymi o stężeniu cholesterolu we krwi. Z innych przydatnych parametrów warto oznaczyć morfologię, stężenie glukozy we krwi, czy kreatyninę.

Jednymi z istotniejszych badań kardiologicznych, jakie należy wykonać są te, które sprawdzają pracę serca. Zaliczają się do nich EKG, USG serca, czy próba wysiłkowa.

Podstawowym i najważniejszym jednak badaniem w chorobie wieńcowej jest koronarografia. Pozwala ona dokładnie zlokalizować zwężone lub zatkane naczynie krwionośne, które należy odblokować.

Jakie są sposoby leczenia choroby wieńcowej?

Leczenie choroby wieńcowej musi odbywać się jednocześnie na kilku płaszczyznach. Zaliczają się do nich modyfikacja stylu życia, zwalczanie epizodów niedokrwiennym, oraz zapobieganie ich powtarzaniu się.

Jeśli chodzi o zmianę nawyków, to tutaj głównie chodzi o to, aby prowadziły one do zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi. Osoby otyłe powinny znormalizować swoją masę ciała. W tym celu należy wprowadzić do swojego planu tygodnia, jakieś formy aktywności fizycznej. Z całą pewnością należy wprowadzić zmiany dietetyczne, które wyeliminują nadmiarowe ilości niezdrowych i nasyconych tłuszczów, oraz cukrów. Jeżeli występują choroby towarzyszące jak np., cukrzyca, to również należy stosować skuteczne i systematyczne leczenie tych stanów. Na pewno na poprawę parametrów krwi wpłynie również zaprzestanie palenia papierosów.

Jeśli chodzi o leczenie ataku bólu dławicowego to tutaj stosuje się w pierwszej kolejności leki, które zwalniają częstość i intensywność pracy serca. Jeżeli to nie przeniesie pożądanego efektu, stosuje się metody zabiegowe polegające na udrożnieniu zatkanego naczynia.

Ważne jest również stosowanie leczenia które zmniejszają ryzyko wystąpienia epizodu dławicowego. Należą do nich leki, które zmniejszają krzepliwość krwi, czy obniżają stężenie cholesterolu we krwi.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji polecamy stronę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub zasięgnięcie porady u naszych specjalistów.

Konsultacje wykonuje:

Napisz do nas

kontakt@sedimed.pl