Wojciech Kowalski – gastrolog Szczecin

Wojciech Kowalski – gastrolog w Szczecinie, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Chorób Wewnętrznych odbywał w Klinice Gastroenterologii SPSK nr 1 w Szczecinie. Tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych uzyskał zdając egzamin specjalizacyjny na ocenę bardzo dobrą, za co otrzymał nagrodę Prezesa Izby Lekarskiej w Szczecinie. Obecnie pracuje jako starszy asystent na Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Szpitala w Zdunowie, jednocześnie odbywając szkolenie specjalizacyjne z Gastroenterologii w Oddziale Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Arkońskiej. W trakcie pracy w Klinice, prowadził zajęcia z dziedziny Gastroenterologii dla studentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim. Główne zainteresowania zawodowe to badania endoskopowe przewodu pokarmowego, ultrasonografia jamy brzusznej, których to wykonywania uczył się na licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej.

 

 

Certyfikaty