Edyta Balejko - Dietetyk

Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT – dietetyka i dietetyka bariatryczna

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Działalność naukową rozpoczęła od badań nad zastosowaniem szczepu Lactobacillus rhamnosus GG oraz immunoregulującego oddziaływania jego metabolitów na stężenia wybranych cytokiny w hodowlach komórkowych. Stopień naukowy doktora otrzymała z wyróżnieniem w 2007 roku. Od 2008 roku jest nauczycielem akademickim, aktualnie na etacie profesora ZUT w Szczecinie. Współpracuje z lekarzami różnych specjalności. W ramach badań własnych prowadzi projekt, który uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie OIL-Sz/Mf/KB/452/06/05/2015. Tematyką badawczą jest opieka dietetyczna nad pacjentami otyłymi-chorymi. Pogłębiana przez lata wiedza dotycząca bioaktywnych przeciwzapalnych składników odżywczych, stanowiła podstawę umiejętności praktycznego wdrożenia ich w opracowaniu autorskiej diety, która była przedmiotem badania monografii habilitacyjnej. Od wielu prowadzi badania naukowe w celu ograniczenia stanu zapalnego oraz towarzyszących chorób metabolicznych u osób otyłych. W efekcie tych badań uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Współpracuje z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako dietetyk bierze udział w projekcie SELINA pod naukowym kierownictwem profesora Jana Lubińskiego. Głównym problemem badawczym jest profilaktyka nowotworów złośliwych u kobiet z dziedzicznym rakiem piersi poprzez dietetyczną spersonalizowaną optymalizację poziomu selenu w organizmie.

Współpracuje ze specjalistami medycznymi w zakresie bariatrii. Jest członkiem zespołu kwalifikującego pacjenta do zabiegów i operacji bariatrycznych. Jest członkiem komitetu redakcyjnego: International Journal of Nutrition and Food Science, Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych przy Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w którym od 2013 pełni funkcję v-ce prezesa. Od 2015 roku współtworzy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, programy edukacyjne dla nauczycieli szkół średnich pt. „Genetyka-edukacja młodzieży w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny.

Wielokrotnie powoływana do Rad Naukowych konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje. Jest autorem licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W Centrum Medycznym podejmuje opiekę dietetyczną nad pacjentem:

  • Otyłym chorym ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów przed i po zabiegach i operacjach bariatrycznych,
  • Ze schorzeniami przewodu pokarmowego,
  • Z problemami gospodarki lipidowej, glukozowej,
  • W nietolerancjach i alergiach u osób dorosłych.