Mateusz Wojtarowicz - Urologia

Mateusz Wojtarowicz

Mateusz Wojtarowicz – urolog w Szczecinie, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończył w 2010 roku z wyróżnieniem. W latach 2011-2017 pracował w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM. Od 2018 roku rozpoczął pracę na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej. W listopadzie 2017 roku zdał pisemną część Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Urologii. Pisanie pracy doktorskiej rozpoczął w 2016 w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego PUM.
Odbył staże zagraniczne w Leuven (Belgia) oraz Knittlingen (Niemcy). Pan Doktor jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i autorem lub współautorem kilkunastu publikacji i doniesień kongresowych krajowych oraz zagranicznych.
W 2017 roku uzyskał certyfikat umiejętności w zakresie laparoskopii Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (E-BLUS) z jednym z najwyższych wyników w Europie, co zaowocowało stypendium szkoleniowym Olympusa w zakresie zaawansowanych technik laparoskowych w Hamburgu. W pracy codziennej wykorzystuje, jeśli tylko jest to możliwe techniki małoinwazyjne (endoskopowe i laparoskopowe).