Sedimed

Wojciech Kowalski - Gastroenterologia, Interna

Wojciech Kowalski

Wojciech Kowalski – gastrolog w Szczecinie, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Chorób Wewnętrznych odbywał w Klinice Gastroenterologii SPSK nr 1 w Szczecinie. Tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych uzyskał zdając egzamin specjalizacyjny na ocenę bardzo dobrą, za co otrzymał nagrodę Prezesa Izby Lekarskiej w Szczecinie. Tytuł Specjalisty Gastroenterologa uzyskał w 2020 r, szkolenie specjalizacyjne odbywał w Oddziale Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Arkońskiej. Pan Doktor obecnie pracuje jako starszy asystent na Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Szpitala w Zdunowie. W trakcie pracy w Klinice, prowadził zajęcia z dziedziny Gastroenterologii dla studentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim. Główne zainteresowania zawodowe to badania endoskopowe przewodu pokarmowego, ultrasonografia jamy brzusznej, których to wykonywania uczył się na licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej.