Wojciech Kowalski - Gastroenterologia, Interna

Wojciech Kowalski

Jestem absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Chorób Wewnętrznych odbywałem w Klinice Gastroenterologii SPSK nr 1 w Szczecinie. Tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych uzyskałem w 2016 r zdając egzamin specjalizacyjny na ocenę bardzo dobrą, za co otrzymałem nagrodę Prezesa Izby Lekarskiej w Szczecinie. Tytuł Specjalisty Gastroenterologa uzyskałem w 2020 r , szkolenie specjalizacyjne odbywałem w Oddziale Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Arkońskiej. Obecnie pracuję jako starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Szpitala w Policach. W trakcie pracy w Klinice, prowadziłem zajęcia z dziedziny Gastroenterologii dla studentów kierunku lekarskiego w języku Polskim i Angielskim. Moje Główne zainteresowania zawodowe to badania endoskopowe przewodu pokarmowego, ultrasonografia jamy brzusznej, których to wykonywania uczyłem się na licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej.